Биоиновейтив АД е частна компания с основен  профил - научни изследвания, развойна дейност и приложения в сферата на биотехнологиите, свързани с микроводораслите.